Rafath Khan Blog Prywatny

Rails and migrations

bundle exec rails db:migrate VERSION=XXX This will rollback your migration to given VERSION but without it – it means, that status of given VERSION will be upso this bundle exec rails db:migrate VERSION=20200507114041 give...

Znikający terminal w rubymine…

Włączam terminal i znika…. wtf… okazało się, ze po niewielkich kombinacjach z node zaczął pojawiać się błąd: Dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/icu4c/lib/libicui18n.63.dylib To co pomogło na mac os.. to brew uninstall –ignore-dependencies –force node...

Doładowanie play

Doładowanie play

Jak doładować telefon na kartę z innego telefonu na abonament: Wpisz kod *111*15*1# i zatwierdź go zieloną słuchawką. Zostaniesz poproszony o podanie numeru, który chcesz zasilić i kwoty doładowania. Możesz wybrać kwotę z przedziału od 10...

challenge with libxml on… of course mac os

challenge with libxml on… of course mac os

problem: gem install libxml-ruby -v ‚3.1.0’ –source ‚https://rubygems.org/’ Building native extensions. This could take a while… ERROR: Error installing libxml-ruby: ERROR: Failed to build gem native extension. current directory: /Volumes/Accounts/rafath/.rvm/gems/ruby-2.5.3/gems/libxml-ruby-3.1.0/ext/libxml /Volumes/Accounts/rafath/.rvm/rubies/ruby-2.5.3/bin/ruby -r ./siteconf20191122-40373-1hk8d7t.rb extconf.rb...

CodeWars instead of morning coffee

Today I’ve decided to take over control of my brain… finally. What that does mean? It means that my pareocerebellum (mózg gadzi, móżdżek) won’t control my body anymore (when its not  necessary of course)...

25.03 Sun 6:32

25.03 Sun 6:32

Quick plan: ice swim swimming pool shopping HiD – finish site work + HiD? packing daily Summary Wake up: 4:10 ice swim: 7:50″ Swimming pool: only sauna ;/ Exercises: 100 x squats, 100 x...