Kategoria: development

challenge with libxml on… of course mac os

challenge with libxml on… of course mac os

problem:

solution:

and

credits: https://stackoverflow.com/questions/38129330/libxml-ruby-failed-to-build-gem-native-extension

Git what the frog?

Git what the frog?

Recently I had interesting case with git and hubflow

$ git –versiongit =>  version 2.16.2 it was recent version however I didnt upgrade hub flow, and this was main reason why those...

Pow and pry… working together

Pow and pry… working together

Use pry-remote to interact with your rails app running in pow

credits: https://coderwall.com/p/sreazq/using-pry-with-pow

Deploy Rails 5.1 app with Webpack, React Puma and other

Deploy Rails 5.1 app with Webpack, React Puma and other

Recently I’ve been working on my inchef-app on localhost, app is almost done, but it was working only on my localhost. My previous projects I was running with unicorn and simple rails and jquery...

Bye bye vagrant welcome localhost….

Bye bye vagrant welcome localhost….

Last few days I’ve spent on cinfiguring rails 5.1 and webpack – well totally wasted time, if you use vagrant and want to have live reload with webpack (on vagrant), then prepare your self...

How to add ssh-key to not remember password

How to add ssh-key to not remember password

Each time I create new ssh-key I have to set password, and than every time have to enter this password while I’m logging into trusted servers… so to avoid enter password insert into .profile...

Hello HTTPS thanks letsencrypt!

Recently I read some where about lets encrypt (https://letsencrypt.org/) organization, which allows to generate ssl certificates for your site, I’ve a bit of them, so I thought that it would be nice to have...

Rails new…. ciągle to samo i samo

Rails new…. ciągle to samo i samo

Za każdym razem, gdy tworzę nowy projekt muszę powtarzać praktycznie te same czynności, dołączanie gemów, ich konfiguracja, etc. Poniżej ściąga z potrzebnych kroków: $ rails new ichef -T -d postgresql — ustawienia Gemfile —...

Jak przyspieszyć Vagrant Box (na mac osx)

Jak przyspieszyć Vagrant Box (na mac osx)

Dziś przypadkowo, całkiem zrezygnowany  i zmęczony już vagrantem, szukałem alternatyw, myślałem, aby w końcu przesiąść się na localhost i lokalnie instalować wszystkie potrzebne paczki. Jedną z głównych przyczyn używania vagranta było to, że w...