Kategoria: Programowanie

wpisy dotyczące z tematyki programowania

Nokogiri on macOS

Nokogiri on macOS

Recent struggle with installing nokogiri on almost fresh MacOS (High Sierra)… so this is, what helped me: $ xcode-select –install #then $ pkg-config –cflags libxml-2.0 # => -I/usr/include/libxml2 $ gem install nokogiri — –use-system-libraries –with-xml2-include=-I/usr/include/libxml2...

Single Responsibility Principle [SRP]

Single Responsibility Principle [SRP]

W programowaniu obiektowym, każda klasa powinna dotyczyć tylko jednego autora/wątku/przypadku, dla którego może wykonywać pewne metody, ale zawsze dotyczy to tego konkretnego właściciela. SRP powinna odpowiadać zasadzie: The [classname] [method] itself The Hero attacks...

#google – unit_test vs rspec

#google – unit_test vs rspec

Przy ostanim generowaniu controllera zauważyłem, że railsy generują unit_test zamiast rspec okazało się, że w Gemfile w grupe zarówno :test jak i :development powinnien znajdować się gem 'rspec-rails' Dodatkowo przy generowaniu nowego projektu w...

telnet na ftp

telnet na ftp

Ostatnio miałem problem z dostępem do ftp, poniżej prezentuje jak wykorzystać telnet i port 21. Oczywiście potrzebny nam będzie program telnet: apt-get install telnet i potem > telnet host 21 > user nazwa_usera >...

jak rozpoznać chrome w javascripcie

jak rozpoznać chrome w javascripcie

Chrome wyłączył flasha i domy mediowe mają teraz wyzwanie ;), jak wyświetlać reklamy w chromie… tylko jako jpgi albo animowane gify… kod w js: if(/chrom(e|ium)/.test(navigator.userAgent.toLowerCase())){ alert(’I am chrome'); }

factory girl – jak dodać fabrykę

factory girl – jak dodać fabrykę

Jak dodać factory do już wygenerowanego modelu? Bardzo prosto: rails g factory_girl:model Car name speed:integer co zwróci: FactoryGirl.define do factory :car do name „MyString” speed 1 end end