Miesięczne Archiwum: Styczeń 2015

instalacja phpsh na debianie/ubuntu

instalacja phpsh na debianie/ubuntu

Install under Linux install pysqlite for autocompletion: wget http://pysqlite.googlecode.com/files/pysqlite-2.5.6.tar.gz tar -xvf pysqlite-2.5.6.tar.gz && cd pysqlite-2.5.6 python setup.py build przy czymo moze byc potrzebna dodatkowa komenda jesli pojawi się: error: command 'gcc' failed with exit...