Miesięczne Archiwum: Marzec 2016

Single Responsibility Principle [SRP]

Single Responsibility Principle [SRP]

W programowaniu obiektowym, każda klasa powinna dotyczyć tylko jednego autora/wątku/przypadku, dla którego może wykonywać pewne metody, ale zawsze dotyczy to tego konkretnego właściciela. SRP powinna odpowiadać zasadzie: The [classname] [method] itself The Hero attacks...