heroku – strach ma wielkie oczy

Nigdy wcześniej nie bawiłem się z Heroku, bo miałem własny serwer, ale przyszedł czas wziąć byka za rogi. Zadanie polegało na uruchomieniu aplikacji rails z mongodb na pokładzie. Domyślnie Heroku wspiera postgresa i nie byłoby z tym problemu, ale życie nie zawsze jest z górki ;).

Ok więc do uruchomienia aplikcji potrzebujemy wtyczki (addon) z mongo, najprostsze rozwiązanie oferuje mlab.com, który po weryfikacji konta w heroku (potrzebna jest karta kredytowa), umożliwia proste dodanie wtyczki do konta z poziomu cli:

$ heroku addons:create mongolab

Potem w pliku mongoid.yml powinniśmy dodać odpowiednią sekcję:

production:
 clients:
  default:
   uri: <adres_do_mongodb_na_mlab>

# lub w uri można wstawić <%= ENV['MONGODB_URI'] %>

Taki adres wygląda mniej wiecej tak:

mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds139949.mlab.com:39949/<db_name>

Po zmianach, commicie mozna wykonać push do heroku, tu ważne info, jeśli używasz git flow, możesz swoją dev-gałąź (branch) wrzrzucić jako master, dzięki czemu nie trzeba scalać swoich zmian w swoim repo.

$ git push heroku develop:master

można uruchomić komendę np

$ heroku run rails db:seed

do uruchomienia połączenia z bazą i importu danych do niej – jeśli coś mamy…

a z poziomu cli można połączyć się ze zdalną bazą:

`$ mongo ds139949.mlab.com:39949/<db_name> -u username -p password`

i sprawdzić czy są nowe kolekcje: show collections

Należy dodać, że domyślnie nasza aplikacja działa w środowisku production

Można ustawić własne zmienne ENV,


Inne źródła:

https://devcenter.heroku.com/articles/rake

https://devcenter.heroku.com/articles/mongolab

n this guide let’s see how to work with MongoDB locally and with mLab for deploying it to Heroku. Alternatively you can also use mLab add-on in Heroku , It is free but it may require your credit card details. So, if you are not intrested in providing your credit card details you can go with mLab29 website.

Setting up a free account on Heroku and mLab:

Sign up for Heroku5 and mLab65

Starting your Mongodb(Locally):

To start your DB on your own system execute the following command:

# Create a directory named 'data' if it doesn't exist
$ mongod --port 27017 --dbpath=./data

Now your Db is running at-

mongodb://localhost:27017/my_database_name

If you are using c9 and If you are having trouble starting your DB in C9 refer to this page20

Starting your Mongodb(mLab):

 1. After Creating your mLab Account, click on Create new button and select Single-node -> Sandbox to get the free Db and give your database a name (I’ve created a db named 'food' for this as an example) .
 2. Now a database is created with the name 'food',You can create a new collection of your own.
 3. Finally Add a User/Users who can access this Database,While Adding a user it will ask for username and password which are used to access the Database.

Now your DB is running at url something like this –

mongodb://username:password@ds01316.mlab.com:1316/food

where username and password are the details that you’ve given when you added a user.

You can find your DB url at https://mlab.com/databases/your_database_name49

Making a Connection with MongoDB in Node.js (While DB is running on your Local System):

To work with the database, First you need to create a connection. In this section, we will be using MongoDB’s native Node.js driver to create the connection with the MongoDB server. To install the mongodb native drivers, use the npm command to install the mongodb module. After that, run the following command in your project directory.

npm install mongodb

Basic Code for connecting to MongoDB

//lets require/import the mongodb native drivers.
var mongodb = require('mongodb');

//We need to work with "MongoClient" interface in order to connect to a mongodb server.
var MongoClient = mongodb.MongoClient;

// Connection URL. This is where your mongodb server is running.

//(Focus on This Variable)
var url = 'mongodb://localhost:27017/my_database_name';   
//(Focus on This Variable)

// Use connect method to connect to the Server
 MongoClient.connect(url, function (err, db) {
 if (err) {
  console.log('Unable to connect to the mongoDB server. Error:', err);
 } else {
  console.log('Connection established to', url);

  // do some work here with the database.

  //Close connection
  db.close();
 }
});

For more examples to work with MongoDB you can refer this blog21

We need to know where our mongodb server is running. The url represents the location where the mongodb server instance is running such that we can connect to it. The url contains the database name to which we intend to connect.

Assuming that your database is running on the url mentioned above, let us now focus on the Url connecting the Database(local)

var url = 'mongodb://localhost:27017/my_database_name';

Making a Connection with MongoDB in Node.js (While DB is running in your mLab):

The url for connecting to mLab DB looks like this

var url = 'mongodb://username:password@ds01316.mlab.com:1316/food';

You can replace the url variable with this and everything will be working exactly the way it should be and finally your database is safe and secure at mLab where you can view your collections,users,backups etc..

Important Note:

But Commiting your username and password to your public repo is sometimes very dangerous so never commit them into public repositories, Instead you can use environment variables to store the url (containing username and password) , to do this in your local system

For Mac/Linux users, you can simply type:

export MONGOLAB_URI="mongodb://username:password@ds01316.mlab.com:1316/food"

For Windows users:

SET MONGOLAB_URI=mongodb://username:password@ds01316.mlab.com:1316/food

After setting the Environment variables you need to call the Environment Variable into your code. You can do it by typing this

var url = process.env.MONGOLAB_URI;

Now your MongoDb url is inserted into your code safely. You can now commit it and deploy it to your heroku.

If you need more help how to deploy into Heroku you can refer this Wiki19

Final Steps:

After Deploying your code to your Heroku App, you need to set the environment variable for the Code in heroku.

To do this, you need to run the following command from your heroku remote,

heroku config:set MONGOLAB_URI=mongodb://username:password@ds01316.mlab.com:1316/food

Thats it, Your app is now successfully deployed in heroku with mLab DB

Rafath Khan

Tu powinien być pean na moją cześć, jaki to wspaniały jestem i jakimi niezwykłymi problemami się zajmuję, ale prawda jest taka, że jak każdy człowiek - mam swoje wady i może jakieś zalety. Są momenty, kiedy mam odpowiednią ilość zasobów psychoenergetycznych i mogę przenosić góry, a są niestety i takie momenty, kiedy mi się nawet z łóżka wstać nie chce... nie może tak źle nie jest, ale chętnie bym sobie pospał dłużej... Niemniej jednak, gdy uda się pokonać siebie - satysfakcja jest, ale potem przychodzą kolejne rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć... a na nie, niestety, energii może nie starczyć i tu właśnie wkracza tzw samodyscyplina - powinieneś usiąść i zrobić to coś, a nie siedzieć na kanapie i zajadać się słodyczami i oglądać jakiś nieciekawy serial czy film dla spalenia swojej najważniejszej waluty świata... czasu, którego nie da się odzyskać. I właśnie o tej samodyscyplinie traktować będę na tym blogu + kilka innych tematów, które są mi potrzebne do pracy

Może Ci się również spodoba