Rafath Khan Blog Prywatny

Damn CORS… or not damn

Komunikacja między kilkoma serwisami to być może skomplikowana rzecz dla dyletanta – chcąc pobrać jakieś resource’y możemy napotkać na problemy związane z nagłówkami – z pomocą w railsach przychodzi nam gem rack-cors W pliku...

Rails and migrations

bundle exec rails db:migrate VERSION=XXX This will rollback your migration to given VERSION but without it – it means, that status of given VERSION will be upso this bundle exec rails db:migrate VERSION=20200507114041 give...

Znikający terminal w rubymine…

Włączam terminal i znika…. wtf… okazało się, ze po niewielkich kombinacjach z node zaczął pojawiać się błąd: Dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/icu4c/lib/libicui18n.63.dylib To co pomogło na mac os.. to brew uninstall –ignore-dependencies –force node...

Doładowanie play

Doładowanie play

Jak doładować telefon na kartę z innego telefonu na abonament: Wpisz kod *111*15*1# i zatwierdź go zieloną słuchawką. Zostaniesz poproszony o podanie numeru, który chcesz zasilić i kwoty doładowania. Możesz wybrać kwotę z przedziału od 10...

challenge with libxml on… of course mac os

challenge with libxml on… of course mac os

problem: gem install libxml-ruby -v ‚3.1.0’ –source ‚https://rubygems.org/’ Building native extensions. This could take a while… ERROR: Error installing libxml-ruby: ERROR: Failed to build gem native extension. current directory: /Volumes/Accounts/rafath/.rvm/gems/ruby-2.5.3/gems/libxml-ruby-3.1.0/ext/libxml /Volumes/Accounts/rafath/.rvm/rubies/ruby-2.5.3/bin/ruby -r ./siteconf20191122-40373-1hk8d7t.rb extconf.rb...