Kategoria: Ruby

wszystko o ruby

Damn CORS… or not damn

Komunikacja między kilkoma serwisami to być może skomplikowana rzecz dla dyletanta – chcąc pobrać jakieś resource’y możemy napotkać na problemy związane z nagłówkami – z pomocą w railsach przychodzi nam gem rack-cors W pliku...

challenge with libxml on… of course mac os

challenge with libxml on… of course mac os

problem: gem install libxml-ruby -v '3.1.0′ –source 'https://rubygems.org/' Building native extensions. This could take a while… ERROR: Error installing libxml-ruby: ERROR: Failed to build gem native extension. current directory: /Volumes/Accounts/rafath/.rvm/gems/ruby-2.5.3/gems/libxml-ruby-3.1.0/ext/libxml /Volumes/Accounts/rafath/.rvm/rubies/ruby-2.5.3/bin/ruby -r ./siteconf20191122-40373-1hk8d7t.rb extconf.rb...

Nokogiri on macOS

Nokogiri on macOS

Recent struggle with installing nokogiri on almost fresh MacOS (High Sierra)… so this is, what helped me: $ xcode-select –install #then $ pkg-config –cflags libxml-2.0 # => -I/usr/include/libxml2 $ gem install nokogiri — –use-system-libraries –with-xml2-include=-I/usr/include/libxml2...

libv8 and mac…

libv8 and mac…

Always… when I setup new rails project with fresh ruby I encouter issues with gems… $ gem install libv8 -v '3.16.14.11′ Building native extensions. This could take a while… ERROR: Error installing libv8: ERROR:...

Pow and pry… working together

Pow and pry… working together

Use pry-remote to interact with your rails app running in pow # In your Gemfile gem 'pry-remote', :group => :development # Install with bundler $ bundle # In your ruby code binding.remote_pry # In...

Rails and vagrant – problem with refreshing controllers

Rails and vagrant – problem with refreshing controllers

I’ve always same issue with changes in the controllers or models in development env. So recently I found solution which works perfectly: in config/environment/development.rb add or set: config.cache_classes = false config.reload_classes_only_on_change = false also...

rails 5.x –help –

rails 5.x –help –

Rails 5.1 is on the board so… lets test it 😉 If you, like me, have multiple versions of rails in your gem libs, than to user proper one do this: mkdir new_project &&...

rails 5, JS + onload

rails 5, JS + onload

Korzystając z Railsow No 5 i chcąc użyć javascriptu – użyj tego do ładowania modułów po załadowaniu się strony:   function loadOnLoad() { //… tu potrzebne wywołania do funkcji } (function ($) { $(document).on(’ready,...

rails i ActionController::InvalidAuthenticityToken

rails i ActionController::InvalidAuthenticityToken

W formularzach ajaxowych (z opcją remote: true) w momencie ich wysyłania, railsy zwracają błąd: ActionController::InvalidAuthenticityToken Aby pozbyć sie błędu można to zrobić następująco: do formularza ręcznie dodać authenticity: true jak poniżej <%= form_for @some_model,...