Kategoria: Ruby

wszystko o ruby

challenge with libxml on… of course mac os

challenge with libxml on… of course mac os

problem:

solution:

and

credits: https://stackoverflow.com/questions/38129330/libxml-ruby-failed-to-build-gem-native-extension

Nokogiri on macOS

Nokogiri on macOS

Recent struggle with installing nokogiri on almost fresh MacOS (High Sierra)… so this is, what helped me:

And this solved my problem… next…

libv8 and mac…

libv8 and mac…

Always… when I setup new rails project with fresh ruby I encouter issues with gems…

So if you have already needed libs – you can do this gem install libv8 -v ‚3.16.14.11’ –...

Pow and pry… working together

Pow and pry… working together

Use pry-remote to interact with your rails app running in pow

credits: https://coderwall.com/p/sreazq/using-pry-with-pow

Rails and vagrant – problem with refreshing controllers

Rails and vagrant – problem with refreshing controllers

I’ve always same issue with changes in the controllers or models in development env. So recently I found solution which works perfectly: in config/environment/development.rb add or set:

also in rails 5.1 starting serves...

rails 5.x –help –

rails 5.x –help –

Rails 5.1 is on the board so… lets test it 😉 If you, like me, have multiple versions of rails in your gem libs, than to user proper one do this:

So...

rails 5, JS + onload

rails 5, JS + onload

Korzystając z Railsow No 5 i chcąc użyć javascriptu – użyj tego do ładowania modułów po załadowaniu się strony:  

Dodatkowo jeśli korzystasz z kotwic na stronie, to w railsach 5 turbolinki...

rails i ActionController::InvalidAuthenticityToken

rails i ActionController::InvalidAuthenticityToken

W formularzach ajaxowych (z opcją remote: true) w momencie ich wysyłania, railsy zwracają błąd: ActionController::InvalidAuthenticityToken Aby pozbyć sie błędu można to zrobić następująco: do formularza ręcznie dodać authenticity: true jak poniżej <%= form_for @some_model,...

Rails new…. ciągle to samo i samo

Rails new…. ciągle to samo i samo

Za każdym razem, gdy tworzę nowy projekt muszę powtarzać praktycznie te same czynności, dołączanie gemów, ich konfiguracja, etc. Poniżej ściąga z potrzebnych kroków: $ rails new ichef -T -d postgresql — ustawienia Gemfile —...

Nested forms i wewnętrzny indexer

Nested forms i wewnętrzny indexer

Problem: W formularzu (simple_form) nazwać zagnieżdżone pola wg numeracji (image 1, image 2…) Rozwiązanie: Rails domyślnie udostępnia metodę: .index dzięki której mamy dostęp do indeksu w pętli 😀

źródło: http://apidock.com/rails/v4.0.2/ActionView/Helpers/FormHelper/fields_for