Bye bye vagrant welcome localhost….

Last few days I’ve spent on cinfiguring rails 5.1 and webpack – well totally wasted time, if you use vagrant and want to have live reload with webpack (on vagrant), then prepare your self for a battle – I used vagrant to have independent development environment, I’ve installed bunch of software as mysq, pgsql, redis, rvm, many rubies – main goal – to avoid messing with my OS, and have „production” environment. I remember when…. 10 – 15 years ago I had same battle with windows and configuring dev env for sites – like wamp (but those days it wasn’t as ease as just install the wamp)… anyhow I’m using mac os, have brew so why I waste time for vagrant? Have to use both of OS, also waste time and resources (cpu/ram/ssd) to have both machines running – so f* it, finally – I’m moving to have everything on localhost, 13gb of vagrant is really wast of everything – of course big respect for guys who created vagrant, it was good time, now its time to move on.. so how to configure mac os to have good development env.

I’ve forked gr8 tutorial to configure mac os: https://github.com/rafath/mac-dev-setup

so gem install rails cause the problem witl libxml2 and nokogiri

try to install xcode additional tool

xcode-select --install
gem install nokogiri

ok next postgresql

brew install postgres

configure services:

brew tap homebrew/services
brew services start postgresql

and next add postgres to autostart

mkdir -p ~/Library/LaunchAgents

ln -sfv /usr/local/opt/postgresql/*.plist ~/Library/LaunchAgents

launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.postgresql.plist

next rvm

brew install gnupg
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3
\curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

after that restart terminal or read what rvm said

for php, my friend suggested mamp, so when I need it I’ll give a try, so now I’ll focus on ruby and react, however I’ll stay with separate projects – ruby backend as api and reactjs as frontend – will have more possibilities be independent :).

ok cheers

Rafath Khan

Tu powinien być pean na moją cześć, jaki to wspaniały jestem i jakimi niezwykłymi problemami się zajmuję, ale prawda jest taka, że jak każdy człowiek - mam swoje wady i może jakieś zalety. Są momenty, kiedy mam odpowiednią ilość zasobów psychoenergetycznych i mogę przenosić góry, a są niestety i takie momenty, kiedy mi się nawet z łóżka wstać nie chce... nie może tak źle nie jest, ale chętnie bym sobie pospał dłużej... Niemniej jednak, gdy uda się pokonać siebie - satysfakcja jest, ale potem przychodzą kolejne rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć... a na nie, niestety, energii może nie starczyć i tu właśnie wkracza tzw samodyscyplina - powinieneś usiąść i zrobić to coś, a nie siedzieć na kanapie i zajadać się słodyczami i oglądać jakiś nieciekawy serial czy film dla spalenia swojej najważniejszej waluty świata... czasu, którego nie da się odzyskać. I właśnie o tej samodyscyplinie traktować będę na tym blogu + kilka innych tematów, które są mi potrzebne do pracy

Może Ci się również spodoba