dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/icu4c/lib/libicui18n.58.dylib

Recently I played with php… and broke something while tried add something into my react project:

$ yarn add material-ui material-ui-datetimepicker 
dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/icu4c/lib/libicui18n.58.dylib
 Referenced from: /usr/local/bin/node
 Reason: image not found
[1] 63592 abort yarn add material-ui material-ui-datetimepicker

so solution for that was: found her: https://github.com/Homebrew/homebrew-core/issues/11713#issuecomment-289670329 but… as usual I experienced other problems too..

So for node -v I’ve got:

$ node -v 
dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/icu4c/lib/libicui18n.58.dylib
 Referenced from: /usr/local/bin/node
 Reason: image not found
[1] 64033 abort node -v

Huh now reading this, what is below here I think that I should symlink this…

$ brew info icu4c
icu4c: stable 59.1 (bottled), HEAD [keg-only]
C/C++ and Java libraries for Unicode and globalization
http://site.icu-project.org/
/usr/local/Cellar/icu4c/58.2 (242 files, 65MB)
 Poured from bottle on 2017-02-25 at 14:14:52
/usr/local/Cellar/icu4c/59.1_1 (246 files, 65.3MB)
 Poured from bottle on 2017-11-23 at 11:32:56
From: https://github.com/Homebrew/homebrew-core/blob/master/Formula/icu4c.rb
==> Caveats
This formula is keg-only, which means it was not symlinked into /usr/local,
because macOS provides libicucore.dylib (but nothing else).

If you need to have this software first in your PATH run:
 echo 'export PATH="/usr/local/opt/icu4c/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
 echo 'export PATH="/usr/local/opt/icu4c/sbin:$PATH"' >> ~/.zshrc
For compilers to find this software you may need to set:
 LDFLAGS: -L/usr/local/opt/icu4c/lib
 CPPFLAGS: -I/usr/local/opt/icu4c/include
For pkg-config to find this software you may need to set:
 PKG_CONFIG_PATH: /usr/local/opt/icu4c/lib/pkgconfig

But I stuck with instruction from the post:

$ brew uninstall --ignore-dependencies node icu4c
Uninstalling /usr/local/Cellar/node/8.1.3... (3,782 files, 45.9MB)
node 5.3.0, 7.10.0, 7.6.0 3 are still installed.
Remove all versions with `brew uninstall --force node`.
Uninstalling /usr/local/Cellar/icu4c/59.1_1... (246 files, 65.3MB)
icu4c 58.2 1 is still installed.
Remove all versions with `brew uninstall --force icu4c`.
$ brew install node

And voila  everything should work as expected…

Rafath Khan

Tu powinien być pean na moją cześć, jaki to wspaniały jestem i jakimi niezwykłymi problemami się zajmuję, ale prawda jest taka, że jak każdy człowiek - mam swoje wady i może jakieś zalety. Są momenty, kiedy mam odpowiednią ilość zasobów psychoenergetycznych i mogę przenosić góry, a są niestety i takie momenty, kiedy mi się nawet z łóżka wstać nie chce... nie może tak źle nie jest, ale chętnie bym sobie pospał dłużej... Niemniej jednak, gdy uda się pokonać siebie - satysfakcja jest, ale potem przychodzą kolejne rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć... a na nie, niestety, energii może nie starczyć i tu właśnie wkracza tzw samodyscyplina - powinieneś usiąść i zrobić to coś, a nie siedzieć na kanapie i zajadać się słodyczami i oglądać jakiś nieciekawy serial czy film dla spalenia swojej najważniejszej waluty świata... czasu, którego nie da się odzyskać. I właśnie o tej samodyscyplinie traktować będę na tym blogu + kilka innych tematów, które są mi potrzebne do pracy

Może Ci się również spodoba